• CA

    SCTE és un event bianual mèdic de les Terres de l'Ebre sobre Cardiologia i dirigit a cardiòlegs. S'ha dissenyat la identitat corporativa, elements per les instalacions, roll-ups, lona per atril, bosses i un folletó amb tota la info explicativa. Ha estat tot un èxit!

  • ES

    SCTE es un evento bianual médico en la provincia de Tarragona sobre Cardiología y dirigido a cardiólogos. Se ha diseñado la identidad corporativa, elementos para las instalaciones, roll-ups, lona para atril, bolsas y un folleto con toda la info explicativa. Ha sido todo un éxito!

  • EN

    SCTE is a bi-annual medical event of Catalonia about Cardiology and aimed at cardiologists. The corporate identity, visual elements for the rooms, roll-ups, canvas for the lectern, bags and a brochure with all the explanatory information have been designed. It has been a complete success!