• CA

    Disseny de llibre sobre ensinistrament caní. Ken Sewell és una maravillosa persona i va fer que el procés fos molt enriquidor. El resultat va ser un llibre amb molta força visual i dissenyat per la lectura i la consulta posterior.

  • ES

    Diseño de libro sobre adiestramiento canino. Ken Sewell es una maravillosa persona e hizo que el proceso fuera muy enriquecedor. El resultado fue un libro con mucha fuerza visual y diseñado para la lectura y la consulta posterior.

  • EN

    Book design on canine training. Ken Sewell is a wonderful person and he made the process very enriching. The result has been a book with a lot of visual force and designed for reading and later consultation.