El millor que es pot compartir és el coneixement
  • CA

    Disseny de varis catàlegs per l'empresa.

  • ES

    Diseño de catálogos para la empresa.

  • EN

    Catalog design for the company.