• CA.

    Restyling de la marca de Santiveri pels seus productes. Aquest projecte el vaig realitzar per una agència de publicitat de Barcelona.

  • ES.

    Restyling de la marca de Santiveri para sus productos. Este proyecto lo realicé para una agencia de publicidad de Barcelona.

  • EN.

    Restyling of the Santiveri brand for its products. I made this project for an advertising agency in Barcelona.