• CA.

    Disseny de marca i d'etiqueta per un vi baix en calories pel mercat internacional. Es van dissenyar diferents peces publicitàries per la seva promoció en fires internacionals i PLV.

  • ES

    Diseño de marca y de etiqueta para un vino bajo en calorías para el mercado internacional. Se diseñaron diferentes piezas publicitarias para su promoción en ferias internacionales y PLV.

  • EN

    Brand and label design for a low calorie wine for the international market. Different advertising pieces were designed for promotion at international fairs and POS.