Stigia Consulting és una empresa de serveis de formació a professionals i consultoria de Madrid. Guillermo necessitava una marca que evoqués prestigi, tradició i qualitat.

Stigia Consulting es una empresa de servicios de formación y consultoría a profesionales de Madrid. Guillermo necesitaba una identidad corporativa que transmitiera prestigio, tradición y calidad.

Stigia Consulting is a company that provides training and consulting services to professionals in Madrid. Guillermo needed a corporate identity to convey prestige, tradition and quality.